อังคาร. ต.ค. 19th, 2021

eyJ0ZGNfaGVhZGVyX2Rlc2t0b3AiOiJbdGRjX3pvbmUgdHlwZT1cInRkY19oZWFkZXJfZGVza3RvcFwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2lZbUZqYTJkeWIzVnVaQzFqYjJ4dmNpSTZJaU5tWm1abVptWWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiIGhfZGlzcGxheT1cIlwiIGhfcG9zaXRpb249XCJcIiB6b25lX3NoYWRvd19zaGFkb3dfb2Zmc2V0X2hvcml6b250YWw9XCIwXCJdW3ZjX3JvdyBmdWxsX3dpZHRoPVwic3RyZXRjaF9yb3dfMTIwMCB0ZC1zdHJldGNoLWNvbnRlbnRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOUxDSndiM0owY21GcGRDSTZleUprYVhOd2JHRjVJam9pSW4wc0luQnZjblJ5WVdsMFgyMWhlRjkzYVdSMGFDSTZNVEF4T0N3aWNHOXlkSEpoYVhSZmJXbHVYM2RwWkhSb0lqbzNOamg5XCIgY29udGVudF9hbGlnbl92ZXJ0aWNhbD1cImNvbnRlbnQtdmVydC1jZW50ZXJcIiBnYXA9XCIyMFwiXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIxLzRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpZDJsa2RHZ2lPaUl4TXlVaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfbG9nbyBhbGlnbl92ZXJ0PVwiY29udGVudC12ZXJ0LWNlbnRlclwiIGZfdGV4dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGV4dF9mb250X3NpemU9XCI4MFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3NpemU9XCIyMFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cInVwcGVyY2FzZVwiIGlubGluZT1cInllc1wiIHRleHRfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgdGFnbGluZV9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX2hlaWdodD1cIjE3NVwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIxNDhcIiBpbWFnZT1cIjI0XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFdKdmRIUnZiU0k2SWkwek1DSXNJbTFoY21kcGJpMXNaV1owSWpvaUxUTXdJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPbnNpYldGeVoybHVMV0p2ZEhSdmJTSTZJaTB5TUNJc0ltMWhjbWRwYmkxc1pXWjBJam9pTFRJd0lpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5TENKc1lXNWtjMk5oY0dWZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqb3hNVFF3TENKc1lXNWtjMk5oY0dWZmJXbHVYM2RwWkhSb0lqb3hNREU1TENKd2IzSjBjbUZwZENJNmV5SnRZWEpuYVc0dFltOTBkRzl0SWpvaUxURTFJaXdpYldGeVoybHVMV3hsWm5RaU9pSXRNakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJ2Y25SeVlXbDBYMjFoZUY5M2FXUjBhQ0k2TVRBeE9Dd2ljRzl5ZEhKaGFYUmZiV2x1WDNkcFpIUm9Jam8zTmpoOVwiXVsvdmNfY29sdW1uXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIzLzRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpZDJsa2RHZ2lPaUk0TnlVaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfdXNlciBsb2dvdXRfdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktbG9jay11bmxvY2tlZFwiIHVzcl9jb2xvcj1cIiNiN2M4YWRcIiBsb2dfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgbG9nX2ljb19jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBmbG9hdF9yaWdodD1cInllc1wiIGxvZ2luX3R4dD1cIlNpZ24gSW5cIiBsaW5rc19zcGFjZT1cIjIwXCIgbG9naW5fdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktbG9jay1sb2NrZWRcIiBzaG93X2xvZz1cIlwiIGZfdXNyX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9sb2dfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX3Vzcl9mb250X3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9pSXhNeUlzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU1USWlmUT09XCIgZl9sb2dfZm9udF9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPaUl4TXlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVElpZlE9PVwiIGZfdXNyX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQ9XCIxLjZcIiBmX2xvZ19mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0PVwiMS42XCIgZl91c3JfZm9udF9zcGFjaW5nPVwiMVwiIGZfbG9nX2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjFcIiBsb2dfaWNvX2NvbG9yX2g9XCIjYjdjOGFkXCIgbG9nX2NvbG9yX2g9XCIjYjdjOGFkXCIgdXNyX2NvbG9yX2g9XCIjMDAwMDAwXCIgaWNvbl9wb3M9XCJhZnRlclwiIGljb25fc3BhY2U9XCI0XCIgZl91c3JfZm9udF93ZWlnaHQ9XCI1MDBcIiBwaG90b19zaXplPVwiMjBcIiBwaG90b19zcGFjZT1cIjhcIiBwaG90b19yYWRpdXM9XCI1MCVcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpY0dGa1pHbHVaeTEwYjNBaU9pSXhJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOWZRPT1cIiBmX2xvZ19mb250X3dlaWdodD1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJalV3TUNKOVwiXVt0ZG1fYmxvY2tfaW5saW5lX3RleHQgZl9kZXNjcl9mb250X2ZhbWlseT1cIjkwMVwiIGZfZGVzY3JfZm9udF9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPaUl4TkNJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVE1pZlE9PVwiIGZfZGVzY3JfZm9udF9saW5lX2hlaWdodD1cIjEuNlwiIGRlc2NyaXB0aW9uPVwiSlVVd0pVSTVKVGd3SlVVd0pVSTRKVGswSlVVd0pVSTRKVUkwSlVVd0pVSTRKVUV4SlVVd0pVSTRKVGxGSlVVd0pVSTRKVUl4SlVVd0pVSTRKVGs1SlVVd0pVSTRKVUZFSlVVd0pVSTRKVUZFSlVVd0pVSTRKVGs1SlVVd0pVSTVKVGcwSlVVd0pVSTRKVUUxSlVVd0pVSTRKVGs1SlVVd0pVSTVKVGhESlRJd0pVVXdKVUk0SlVFeUpVVXdKVUk0SlVJeEpVVXdKVUk0SlRnM0pVVXdKVUk1SlRnMEpVVXdKVUk0SlRnM0pUTkdKVE5EWWlVelJTVXlNQ1ZGTUNWQ09DVkJPQ1ZGTUNWQ09DVkNOaVZGTUNWQ09DVTRNU1ZGTUNWQ09DVkJPU1ZGTUNWQ09DVkNNaVZGTUNWQ09DVTRPQ1ZGTUNWQ09DVkNNaVZGTUNWQ09DVTRNU1ZGTUNWQ09TVTRNQ1ZGTUNWQ09DVkJNeVZGTUNWQ09DVkNNaVV6UXlVeVJtSWxNMFU9XCIgZl9kZXNjcl9mb250X3NwYWNpbmc9XCIwLjVcIiBkZXNjcmlwdGlvbl9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBkaXNwbGF5X2lubGluZT1cInllc1wiXVt2Y19zZXBhcmF0b3IgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFhSdmNDSTZJalVpTENKdFlYSm5hVzR0WW05MGRHOXRJam9pTUNJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSWlmU3dpY0c5eWRISmhhWFFpT25zaWJXRnlaMmx1TFdKdmRIUnZiU0k2SWkwMUlpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5TENKd2IzSjBjbUZwZEY5dFlYaGZkMmxrZEdnaU9qRXdNVGdzSW5CdmNuUnlZV2wwWDIxcGJsOTNhV1IwYUNJNk56WTRmUT09XCIgY29sb3I9XCIjYjdjOGFkXCIgYm9yZGVyX3dpZHRoPVwiMlwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX21lbnUgbWFpbl9zdWJfdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktY2FyZXQtYm90dG9tXCIgbW1fYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIG1vZHVsZXNfb25fcm93X3JlZ3VsYXI9XCIyNSVcIiBtb2R1bGVzX29uX3Jvd19jYXRzPVwiMzMuMzMzMzMzMzMlXCIgaW1hZ2Vfc2l6ZT1cInRkXzE5MjB4MFwiIG1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnk9XCJpbWFnZVwiIHNob3dfZXhjZXJwdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2NvbT1cIm5vbmVcIiBzaG93X2RhdGU9XCJub25lXCIgc2hvd19hdXRob3I9XCJub25lXCIgbW1fc3ViX2FsaWduX2hvcml6PVwiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodFwiIG1tX2VsZW1fYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0XCIgbWVudV9pZD1cIjNcIiBmX2VsZW1fZm9udF9mYW1pbHk9XCI5MDFcIiBmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9tbV9zdWJfZm9udF9mYW1pbHk9XCI5MDFcIiBmX3RpdGxlX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiOTAxXCIgZl9jYXRfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX21ldGFfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX2V4X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9lbGVtX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiNDAwXCIgZl9lbGVtX2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjAuNVwiIGZfZWxlbV9mb250X3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9pSXhPQ0lzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU1UWWlmUT09XCIgdGRzX21lbnVfYWN0aXZlMS1saW5lX3dpZHRoPVwiMzAlXCIgdGRzX21lbnVfYWN0aXZlMS1saW5lX2hlaWdodD1cIjJcIiB0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUxLWxpbmVfY29sb3I9XCIjYjdjOGFkXCIgbW1fYWxpZ25fc2NyZWVuPVwieWVzXCIgbW1fcG9zdHNfbGltaXQ9XCI0XCIgbW1fd2lkdGg9XCJleUpoYkd3aU9pSTVORGdpTENKc1lXNWtjMk5oY0dVaU9pSTRNVFlpTENKd2IzSjBjbUZwZENJNklqWTBOQ0o5XCIgbW1fcGFkZD1cIjBcIiBtYWluX3N1Yl9pY29uX3NpemU9XCI4XCIgbW9kdWxlc19nYXA9XCIwXCIgYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2U9XCIyMFwiIGltYWdlX2hlaWdodD1cIjYwXCIgYWxsX3VuZGVybGluZV9oZWlnaHQ9XCIwXCIgZl90aXRsZV9mb250X3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9pSXhPQ0lzSW5CdmNuUnlZV2wwSWpvaU1UVWlmUT09XCIgZl90aXRsZV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0PVwiMS42XCIgc2hvd19jYXQ9XCJub25lXCIgcGFnX3RleHQ9XCIjZmZmZmZmXCIgcGFnX2hfdGV4dD1cIiMwMDAwMDBcIiBwYWdfYmc9XCIjYjdjOGFkXCIgcGFnX2hfYmc9XCIjYjdjOGFkXCIgcGFnX2JvcmRlcj1cIiNiN2M4YWRcIiBwYWdfaF9ib3JkZXI9XCIjYjdjOGFkXCIgdGl0bGVfdHh0PVwiIzAwMDAwMFwiIHRpdGxlX3R4dF9ob3Zlcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtbV9ib3JkZXJfY29sb3I9XCIjYjdjOGFkXCIgbW1fc3ViX3dpZHRoPVwiZXlKaGJHd2lPaUl4T1RnaUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUl4T1RVaUxDSndiM0owY21GcGRDSTZJakUwTkNKOVwiIG1tX3N1Yl9wYWRkPVwiZXlKaGJHd2lPaUl4TlhCNElEQWdNQ0F3SWl3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSXlOWEI0SURBaUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUl4TjNCNElEQWdNQ0F3SW4wPVwiIGZfbW1fc3ViX2ZvbnRfc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2lJeU1pSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTVRRaWZRPT1cIiBtbV9zdWJjYXRzX2JvcmRlcl9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtbV9zdWJfYm9yZGVyPVwiMFwiIG1tX2VsZW1fYm9yZGVyX2E9XCIwXCIgdGRzX21lbnVfc3ViX2FjdGl2ZT1cInRkc19tZW51X3N1Yl9hY3RpdmUxXCIgbW1fZWxlbV9ib3JkZXI9XCIwXCIgbW1fc3ViY2F0c19iZz1cIiNiN2M4YWRcIiBtbV9lbGVtX2JvcmRlcl9jb2xvcl9hPVwiIzAwMDAwMFwiIG1tX2VsZW1fYmdfYT1cIiNmZmZmZmZcIiBtbV9lbGVtX2NvbG9yX2E9XCIjMmQyZDJkXCIgbW1fZWxlbV9jb2xvcj1cIiMyZDJkMmRcIiBhbGxfdW5kZXJsaW5lX2NvbG9yPVwiXCIgZWxlbV9wYWRkPVwiMCAxMHB4XCIgbW9yZV90ZGljb249XCJ0ZGMtZm9udC1vaSB0ZGMtZm9udC1vaS1jYXJldC1ib3R0b21cIiBtb3JlX2ljb25fc2l6ZT1cIjhweFwiIGltYWdlX2Zsb2F0ZWQ9XCJcIiBtZXRhX2luZm9fYWxpZ249XCJcIiBtZXRhX3BhZGRpbmc9XCJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFeWNIZ2dNVEJ3ZUNBd0lESXdjSGdpTENKaGJHd2lPaUl5TUhCNElERXdjSGdnTUNBeU1IQjRJbjA9XCIgZXhjZXJwdF9jb2w9XCJcIiBwYWdfYm9yZGVyX3dpZHRoPVwiMFwiIHByZXZfdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktY2FyZXQtbGVmdFwiIG5leHRfdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktY2FyZXQtcmlnaHRcIiBwYWdfaWNvbnNfc2l6ZT1cIjEwXCIgbW1fb2Zmc2V0PVwiZXlKaGJHd2lPaUkwTUNJc0lteGhibVJ6WTJGd1pTSTZJalExSWl3aWNHOXlkSEpoYVhRaU9pSXpNeUo5XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFd4bFpuUWlPaUl0TVRBaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCIgbWFpbl9zdWJfaWNvbl9zcGFjZT1cIjVcIiBpbmxpbmU9XCJ5ZXNcIiBtYWluX3N1Yl9pY29uX2FsaWduPVwiMFwiIHNlcF9pY29uX2FsaWduPVwiMFwiIGZfZWxlbV9mb250X2xpbmVfaGVpZ2h0PVwiMS43XCIgbW1fZWxlbV9wYWRkPVwiZXlKd2IzSjBjbUZwZENJNklqSndlQ0F5TUhCNElETndlQ0lzSW1Gc2JDSTZJalZ3ZUNBeU1IQjRJRGh3ZUNKOVwiIG1tX3N1YmNhdHNfcG9zdHNfbGltaXQ9XCIzXCIgbW1fYm9yZGVyX3NpemU9XCIwXCIgZl9tbV9zdWJfZm9udF90cmFuc2Zvcm09XCJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SW5Wd2NHVnlZMkZ6WlNKOVwiIHRleHRfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgbW1fY2hpbGRfY2F0cz1cIjZcIiBwYWdfcGFkZGluZz1cIjZweCAwIDhweFwiIHBhZ19zcGFjZT1cIjIwXCIgc2hvd19tZWdhX2NhdHM9XCJ5ZXNcIl1bdGRiX2hlYWRlcl9zZWFyY2ggaW5saW5lPVwieWVzXCIgdG9nZ2xlX3R4dF9wb3M9XCJhZnRlclwiIGZvcm1fYWxpZ249XCJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0XCIgcmVzdWx0c19tc2dfYWxpZ249XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIGltYWdlX2Zsb2F0ZWQ9XCJcIiBpbWFnZV93aWR0aD1cIjEwMFwiIGltYWdlX3NpemU9XCJ0ZF8xOTIweDBcIiBzaG93X2NhdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2J0bj1cIm5vbmVcIiBzaG93X2RhdGU9XCJub25lXCIgc2hvd19yZXZpZXc9XCJub25lXCIgc2hvd19jb209XCJub25lXCIgc2hvd19leGNlcnB0PVwibm9uZVwiIHNob3dfYXV0aG9yPVwibm9uZVwiIGFydF90aXRsZT1cIjAgMCA1cHhcIiBhbGxfbW9kdWxlc19zcGFjZT1cIjIwXCIgZmxvYXRfYmxvY2s9XCJ5ZXNcIiBpY29uX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIGljb25fY29sb3JfaD1cIiNiN2M4YWRcIiB0ZGljb249XCJ0ZC1pY29uLW1hZ25pZmllci1tZWRpdW0tbG9uZy1saWdodFwiIHNob3dfZm9ybT1cInllc1wiIGljb25fcGFkZGluZz1cIjEuNlwiIGZfdG9nZ2xlX3R4dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfaW5wdXRfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX3BsYWNlaG9sZGVyX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9idG5fZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX2J0bl9mb250X3NwYWNpbmc9XCIxXCIgZl9idG5fZm9udF90cmFuc2Zvcm09XCJ1cHBlcmNhc2VcIiBmX3Jlc3VsdHNfbXNnX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9yZXN1bHRzX21zZ19mb250X3N0eWxlPVwibm9ybWFsXCIgZl9yZXN1bHRzX21zZ19mb250X3NwYWNpbmc9XCIxXCIgZl9yZXN1bHRzX21zZ19mb250X3dlaWdodD1cIjMwMFwiIGZfdGl0bGVfZm9udF9mYW1pbHk9XCIxNFwiIGZfdGl0bGVfZm9udF9zaXplPVwiMThcIiBmX3RpdGxlX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQ9XCIxLjZcIiBmX2NhdF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfbWV0YV9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfZXhfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBtYzFfdGw9XCIyNVwiIG1vZHVsZXNfb25fcm93PVwiMzMuMzMzMzMzMzMlXCIgcmVzdWx0c19saW1pdD1cIjNcIiBtb2R1bGVzX2dhcD1cIjBcIiBmb3JtX3dpZHRoPVwiNjAwXCIgZm9ybV9wYWRkaW5nPVwiMFwiIGZvcm1fYm9yZGVyPVwiMFwiIGZvcm1fYm9yZGVyX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIGlucHV0X2JvcmRlcj1cIjBcIiByZXN1bHRzX2JvcmRlcj1cIjBcIiByZXN1bHRzX21zZ19iZz1cIiNiN2M4YWRcIiByZXN1bHRzX3BhZGRpbmc9XCIwXCIgbWV0YV9wYWRkaW5nPVwiMTVweCAxMHB4IDIwcHggMjBweFwiIGFycm93X2NvbG9yPVwiI2I3YzhhZFwiIGZfaW5wdXRfZm9udF9zaXplPVwiMTZcIiBmX2lucHV0X2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjFcIiBmX2J0bl9mb250X3dlaWdodD1cIjQwMFwiIGZfYnRuX2ZvbnRfc2l6ZT1cIjE2XCIgZl9yZXN1bHRzX21zZ19mb250X3NpemU9XCIxNlwiIHJlc3VsdHNfbXNnX3BhZGRpbmc9XCIxMHB4IDBcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpYldGeVoybHVMWFJ2Y0NJNklqSWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4xOVwiIGFsbF91bmRlcmxpbmVfaGVpZ2h0PVwiMFwiIHRpdGxlX3R4dD1cIiMwMDAwMDBcIiB0aXRsZV90eHRfaG92ZXI9XCIjMDAwMDAwXCIgYnRuX2JnPVwiI2I3YzhhZFwiIGJ0bl9iZ19oPVwiI2I3YzhhZFwiIGJ0bl9jb2xvcj1cIiMyZDJkMmRcIiByZXN1bHRzX21zZ19jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiByZXN1bHRzX21zZ19jb2xvcl9oPVwiIzJkMmQyZFwiIGJ0bl9jb2xvcl9oPVwiI2ZmZmZmZlwiIGlucHV0X3BhZGRpbmc9XCI0cHggOXB4IDNweFwiIGJ0bl9wYWRkaW5nPVwiMCAyMHggXCIgZm9ybV9vZmZzZXQ9XCIzcHhcIiBpY29uX3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9qSXdMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFMkluMD1cIiBhbGxfdW5kZXJsaW5lX2NvbG9yPVwiXCIgZWxfY2xhc3M9XCJ0ZC1uby11bmRlcmxpbmVcIl1bL3ZjX2NvbHVtbl1bL3ZjX3Jvd11bL3RkY196b25lXSIsInRkY19oZWFkZXJfZGVza3RvcF9zdGlja3kiOiJbdGRjX3pvbmUgdHlwZT1cInRkY19oZWFkZXJfZGVza3RvcF9zdGlja3lcIiBzX3RyYW5zaXRpb25fdHlwZT1cIlwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2lZbTl5WkdWeUxXTnZiRzl5SWpvaUkyWm1abVptWmlJc0ltSmhZMnRuY205MWJtUXRZMjlzYjNJaU9pSWpabVptWm1abUlpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5ZlE9PVwiIGhzX3RyYW5zaXRpb25fdHlwZT1cIlwiIGhzX3RyYW5zaXRpb25fZWZmZWN0PVwic2xpZGVcIiBoc19zdGlja3lfdHlwZT1cIlwiXVt2Y19yb3cgZnVsbF93aWR0aD1cInN0cmV0Y2hfcm93XzEyMDAgdGQtc3RyZXRjaC1jb250ZW50XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlmUT09XCIgY29udGVudF9hbGlnbl92ZXJ0aWNhbD1cImNvbnRlbnQtdmVydC1jZW50ZXJcIl1bdmNfY29sdW1uIHdpZHRoPVwiMS80XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWQybGtkR2dpT2lJNUpTSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUlpZlN3aWJHRnVaSE5qWVhCbElqcDdJbmRwWkhSb0lqb2lNVEVsSWl3aVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlMQ0pzWVc1a2MyTmhjR1ZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpveE1UUXdMQ0pzWVc1a2MyTmhjR1ZmYldsdVgzZHBaSFJvSWpveE1ERTVMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2ZXlKM2FXUjBhQ0k2SWpFeUpTSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUlpZlN3aWNHOXlkSEpoYVhSZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqb3hNREU0TENKd2IzSjBjbUZwZEY5dGFXNWZkMmxrZEdnaU9qYzJPSDA9XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfbG9nbyBhbGlnbl92ZXJ0PVwiY29udGVudC12ZXJ0LWNlbnRlclwiIGZfdGV4dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGV4dF9mb250X3NpemU9XCI4MFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3NpemU9XCIyMFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cInVwcGVyY2FzZVwiIGlubGluZT1cInllc1wiIHRleHRfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgdGFnbGluZV9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX2hlaWdodD1cIjE3NVwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIxNDhcIiBpbWFnZT1cIjI0XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFdKdmRIUnZiU0k2SWkweU1DSXNJbTFoY21kcGJpMXNaV1owSWpvaUxUSXdJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPbnNpYldGeVoybHVMV3hsWm5RaU9pSXRNakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pFeE5EQXNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0YVc1ZmQybGtkR2dpT2pFd01Ua3NJbkJ2Y25SeVlXbDBJanA3SW0xaGNtZHBiaTFzWldaMElqb2lMVEUxSWl3aVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlMQ0p3YjNKMGNtRnBkRjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pFd01UZ3NJbkJ2Y25SeVlXbDBYMjFwYmw5M2FXUjBhQ0k2TnpZNGZRPT1cIiBpbWFnZV93aWR0aD1cImV5SnNZVzVrYzJOaGNHVWlPaUk0TUNVaUxDSndiM0owY21GcGRDSTZJamd3SlNKOVwiXVsvdmNfY29sdW1uXVt2Y19jb2x1bW4gd2lkdGg9XCIzLzRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpZDJsa2RHZ2lPaUk1TVNVaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfc2VhcmNoIGlubGluZT1cInllc1wiIHRvZ2dsZV90eHRfcG9zPVwiYWZ0ZXJcIiBmb3JtX2FsaWduPVwiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodFwiIHJlc3VsdHNfbXNnX2FsaWduPVwiY29udGVudC1ob3Jpei1jZW50ZXJcIiBpbWFnZV9mbG9hdGVkPVwiXCIgaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIxMDBcIiBpbWFnZV9zaXplPVwidGRfMTkyMHgwXCIgc2hvd19jYXQ9XCJub25lXCIgc2hvd19idG49XCJub25lXCIgc2hvd19kYXRlPVwibm9uZVwiIHNob3dfcmV2aWV3PVwibm9uZVwiIHNob3dfY29tPVwibm9uZVwiIHNob3dfZXhjZXJwdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2F1dGhvcj1cIm5vbmVcIiBhcnRfdGl0bGU9XCIwIDAgNXB4XCIgYWxsX21vZHVsZXNfc3BhY2U9XCIyMFwiIGljb25fY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgaWNvbl9jb2xvcl9oPVwiI2I3YzhhZFwiIHRkaWNvbj1cInRkLWljb24tbWFnbmlmaWVyLW1lZGl1bS1sb25nLWxpZ2h0XCIgc2hvd19mb3JtPVwieWVzXCIgaWNvbl9wYWRkaW5nPVwiMS42XCIgZl90b2dnbGVfdHh0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9pbnB1dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfcGxhY2Vob2xkZXJfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX2J0bl9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfYnRuX2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjFcIiBmX2J0bl9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cInVwcGVyY2FzZVwiIGZfcmVzdWx0c19tc2dfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX3Jlc3VsdHNfbXNnX2ZvbnRfc3R5bGU9XCJub3JtYWxcIiBmX3Jlc3VsdHNfbXNnX2ZvbnRfc3BhY2luZz1cIjFcIiBmX3Jlc3VsdHNfbXNnX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiMzAwXCIgZl90aXRsZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjE0XCIgZl90aXRsZV9mb250X3NpemU9XCIxOFwiIGZfdGl0bGVfZm9udF9saW5lX2hlaWdodD1cIjEuNlwiIGZfY2F0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9tZXRhX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9leF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIG1jMV90bD1cIjI1XCIgbW9kdWxlc19vbl9yb3c9XCIzMy4zMzMzMzMzMyVcIiByZXN1bHRzX2xpbWl0PVwiM1wiIG1vZHVsZXNfZ2FwPVwiMFwiIGZvcm1fd2lkdGg9XCI2MDBcIiBmb3JtX3BhZGRpbmc9XCIwXCIgZm9ybV9ib3JkZXI9XCIwXCIgZm9ybV9ib3JkZXJfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgaW5wdXRfYm9yZGVyPVwiMFwiIHJlc3VsdHNfYm9yZGVyPVwiMFwiIHJlc3VsdHNfbXNnX2JnPVwiI2I3YzhhZFwiIHJlc3VsdHNfcGFkZGluZz1cIjBcIiBtZXRhX3BhZGRpbmc9XCIxNXB4IDEwcHggMjBweCAyMHB4XCIgYXJyb3dfY29sb3I9XCIjYjdjOGFkXCIgZl9pbnB1dF9mb250X3NpemU9XCIxNlwiIGZfaW5wdXRfZm9udF9zcGFjaW5nPVwiMVwiIGZfYnRuX2ZvbnRfd2VpZ2h0PVwiNDAwXCIgZl9idG5fZm9udF9zaXplPVwiMTZcIiBmX3Jlc3VsdHNfbXNnX2ZvbnRfc2l6ZT1cIjE2XCIgcmVzdWx0c19tc2dfcGFkZGluZz1cIjEwcHggMFwiIHRkY19jc3M9XCJleUpoYkd3aU9uc2liV0Z5WjJsdUxYUnZjQ0k2SWpJaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjE5XCIgYWxsX3VuZGVybGluZV9oZWlnaHQ9XCJleUpoYkd3aU9pSXdJaXdpY0c5eWRISmhhWFFpT2lJd0lpd2liR0Z1WkhOallYQmxJam9pTUNKOVwiIHRpdGxlX3R4dD1cIiMwMDAwMDBcIiB0aXRsZV90eHRfaG92ZXI9XCIjMDAwMDAwXCIgYnRuX2JnPVwiI2I3YzhhZFwiIGJ0bl9iZ19oPVwiI2I3YzhhZFwiIGJ0bl9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiByZXN1bHRzX21zZ19jb2xvcj1cIiNmZmZmZmZcIiByZXN1bHRzX21zZ19jb2xvcl9oPVwiIzJkMmQyZFwiIGJ0bl9jb2xvcl9oPVwiI2ZmZmZmZlwiIGlucHV0X3BhZGRpbmc9XCI0cHggOXB4IDNweFwiIGJ0bl9wYWRkaW5nPVwiMCAyMHggXCIgZm9ybV9vZmZzZXQ9XCIzcHhcIiBpY29uX3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9qSXdMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpFMkluMD1cIiBmbG9hdF9ibG9jaz1cInllc1wiIGFsbF91bmRlcmxpbmVfY29sb3I9XCJcIiBlbF9jbGFzcz1cInRkLW5vLXVuZGVybGluZVwiXVt0ZGJfaGVhZGVyX21lbnUgbWFpbl9zdWJfdGRpY29uPVwidGRjLWZvbnQtb2kgdGRjLWZvbnQtb2ktY2FyZXQtYm90dG9tXCIgbW1fYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIG1vZHVsZXNfb25fcm93X3JlZ3VsYXI9XCIyNSVcIiBtb2R1bGVzX29uX3Jvd19jYXRzPVwiMzMuMzMzMzMzMzMlXCIgaW1hZ2Vfc2l6ZT1cInRkXzE5MjB4MFwiIG1vZHVsZXNfY2F0ZWdvcnk9XCJpbWFnZVwiIHNob3dfZXhjZXJwdD1cIm5vbmVcIiBzaG93X2NvbT1cIm5vbmVcIiBzaG93X2RhdGU9XCJub25lXCIgc2hvd19hdXRob3I9XCJub25lXCIgbW1fc3ViX2FsaWduX2hvcml6PVwiY29udGVudC1ob3Jpei1yaWdodFwiIG1tX2VsZW1fYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LXJpZ2h0XCIgbWVudV9pZD1cIjNcIiBmX2VsZW1fZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX3N1Yl9lbGVtX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl9tbV9zdWJfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX3RpdGxlX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiMTRcIiBmX2NhdF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfbWV0YV9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfZXhfZm9udF9mYW1pbHk9XCI0NDVcIiBmX2VsZW1fZm9udF93ZWlnaHQ9XCI0MDBcIiBmX2VsZW1fZm9udF9zcGFjaW5nPVwiMC41XCIgZl9lbGVtX2ZvbnRfc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2lJeU1DSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTVRZaWZRPT1cIiB0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUxLWxpbmVfd2lkdGg9XCIzMCVcIiB0ZHNfbWVudV9hY3RpdmUxLWxpbmVfaGVpZ2h0PVwiMlwiIHRkc19tZW51X2FjdGl2ZTEtbGluZV9jb2xvcj1cIiNiN2M4YWRcIiBtbV9hbGlnbl9zY3JlZW49XCJ5ZXNcIiBtbV9wb3N0c19saW1pdD1cIjRcIiBtbV93aWR0aD1cImV5SmhiR3dpT2lJNU5EZ2lMQ0pzWVc1a2MyTmhjR1VpT2lJNE1UWWlMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpZME5DSjlcIiBtbV9wYWRkPVwiMFwiIG1haW5fc3ViX2ljb25fc2l6ZT1cIjhcIiBtb2R1bGVzX2dhcD1cIjBcIiBhbGxfbW9kdWxlc19zcGFjZT1cIjIwXCIgaW1hZ2VfaGVpZ2h0PVwiNjBcIiBhbGxfdW5kZXJsaW5lX2hlaWdodD1cIjBcIiBmX3RpdGxlX2ZvbnRfc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2lJeE9DSXNJbkJ2Y25SeVlXbDBJam9pTVRVaWZRPT1cIiBmX3RpdGxlX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQ9XCIxLjZcIiBzaG93X2NhdD1cIm5vbmVcIiBwYWdfdGV4dD1cIiNmZmZmZmZcIiBwYWdfaF90ZXh0PVwiIzAwMDAwMFwiIHBhZ19iZz1cIiNiN2M4YWRcIiBwYWdfaF9iZz1cIiNiN2M4YWRcIiBwYWdfYm9yZGVyPVwiI2I3YzhhZFwiIHBhZ19oX2JvcmRlcj1cIiNiN2M4YWRcIiB0aXRsZV90eHQ9XCIjMDAwMDAwXCIgdGl0bGVfdHh0X2hvdmVyPVwiIzAwMDAwMFwiIG1tX2JvcmRlcl9jb2xvcj1cIiNiN2M4YWRcIiBtbV9zdWJfd2lkdGg9XCJleUpoYkd3aU9pSXhPVGdpTENKc1lXNWtjMk5oY0dVaU9pSXhPVFVpTENKd2IzSjBjbUZwZENJNklqRTBOQ0o5XCIgbW1fc3ViX3BhZGQ9XCJleUpoYkd3aU9pSXhOWEI0SURBZ01DQXdJaXdpY0c5eWRISmhhWFFpT2lJeU5YQjRJREFpTENKc1lXNWtjMk5oY0dVaU9pSXhOM0I0SURBZ01DQXdJbjA9XCIgZl9tbV9zdWJfZm9udF9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPaUl5TWlJc0luQnZjblJ5WVdsMElqb2lNVFFpZlE9PVwiIG1tX3N1YmNhdHNfYm9yZGVyX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIG1tX3N1Yl9ib3JkZXI9XCIwXCIgbW1fZWxlbV9ib3JkZXJfYT1cIjBcIiB0ZHNfbWVudV9zdWJfYWN0aXZlPVwidGRzX21lbnVfc3ViX2FjdGl2ZTFcIiBtbV9lbGVtX2JvcmRlcj1cIjBcIiBtbV9zdWJjYXRzX2JnPVwiI2I3YzhhZFwiIG1tX2VsZW1fYm9yZGVyX2NvbG9yX2E9XCIjMDAwMDAwXCIgbW1fZWxlbV9iZ19hPVwiI2ZmZmZmZlwiIG1tX2VsZW1fY29sb3JfYT1cIiMyZDJkMmRcIiBtbV9lbGVtX2NvbG9yPVwiIzJkMmQyZFwiIGFsbF91bmRlcmxpbmVfY29sb3I9XCJcIiBlbGVtX3BhZGQ9XCIwIDEwcHhcIiBtb3JlX3RkaWNvbj1cInRkYy1mb250LW9pIHRkYy1mb250LW9pLWNhcmV0LWJvdHRvbVwiIG1vcmVfaWNvbl9zaXplPVwiOHB4XCIgaW1hZ2VfZmxvYXRlZD1cIlwiIG1ldGFfaW5mb19hbGlnbj1cIlwiIG1ldGFfcGFkZGluZz1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJakV5Y0hnZ01UQndlQ0F3SURJd2NIZ2lMQ0poYkd3aU9pSXlNSEI0SURFd2NIZ2dNQ0F5TUhCNEluMD1cIiBleGNlcnB0X2NvbD1cIlwiIHBhZ19ib3JkZXJfd2lkdGg9XCIwXCIgcHJldl90ZGljb249XCJ0ZGMtZm9udC1vaSB0ZGMtZm9udC1vaS1jYXJldC1sZWZ0XCIgbmV4dF90ZGljb249XCJ0ZGMtZm9udC1vaSB0ZGMtZm9udC1vaS1jYXJldC1yaWdodFwiIHBhZ19pY29uc19zaXplPVwiMTBcIiBtbV9vZmZzZXQ9XCJleUpoYkd3aU9pSTBNQ0lzSW14aGJtUnpZMkZ3WlNJNklqUTFJaXdpY0c5eWRISmhhWFFpT2lJek15SjlcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpYldGeVoybHVMV3hsWm5RaU9pSXRNVEFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMTlcIiBtYWluX3N1Yl9pY29uX3NwYWNlPVwiNVwiIGlubGluZT1cInllc1wiIG1haW5fc3ViX2ljb25fYWxpZ249XCIwXCIgc2VwX2ljb25fYWxpZ249XCIwXCIgZl9lbGVtX2ZvbnRfbGluZV9oZWlnaHQ9XCIxLjdcIiBtbV9lbGVtX3BhZGQ9XCJleUp3YjNKMGNtRnBkQ0k2SWpKd2VDQXlNSEI0SUROd2VDSXNJbUZzYkNJNklqVndlQ0F5TUhCNElEaHdlQ0o5XCIgbW1fc3ViY2F0c19wb3N0c19saW1pdD1cIjNcIiBtbV9ib3JkZXJfc2l6ZT1cIjBcIiBmX21tX3N1Yl9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cImV5SndiM0owY21GcGRDSTZJblZ3Y0dWeVkyRnpaU0o5XCIgdGV4dF9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtbV9jaGlsZF9jYXRzPVwiNlwiIHBhZ19wYWRkaW5nPVwiNnB4IDAgOHB4XCIgcGFnX3NwYWNlPVwiMjBcIiBzaG93X21lZ2FfY2F0cz1cInllc1wiXVsvdmNfY29sdW1uXVsvdmNfcm93XVsvdGRjX3pvbmVdIiwidGRjX2hlYWRlcl9tb2JpbGUiOiJbdGRjX3pvbmUgdHlwZT1cInRkY19oZWFkZXJfbW9iaWxlXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SmlZV05yWjNKdmRXNWtMV052Ykc5eUlqb2lJMlptWm1abVppSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUlpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qY3NJbkJ2Y25SeVlXbDBJanA3SW1KaFkydG5jbTkxYm1RdFkyOXNiM0lpT2lJalptWm1abVptSWl3aVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlMQ0p3YjNKMGNtRnBkRjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pFd01UZ3NJbkJ2Y25SeVlXbDBYMjFwYmw5M2FXUjBhQ0k2TnpZNExDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPbnNpWW1GamEyZHliM1Z1WkMxamIyeHZjaUk2SWlObVptWm1abVlpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0WVhoZmQybGtkR2dpT2pFeE5EQXNJbXhoYm1SelkyRndaVjl0YVc1ZmQybGtkR2dpT2pFd01UbDlcIl1bdmNfcm93IGNvbnRlbnRfYWxpZ25fdmVydGljYWw9XCJjb250ZW50LXZlcnQtdG9wXCJdW3ZjX2NvbHVtbl1bdGRiX21vYmlsZV9zZWFyY2ggaW5saW5lPVwieWVzXCIgZmxvYXRfcmlnaHQ9XCJ5ZXNcIiBpY29uX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIGljb25fY29sb3JfaD1cIiNiN2M4YWRcIiB0ZGljb249XCJ0ZC1pY29uLW1hZ25pZmllci1tZWRpdW0tbG9uZy1saWdodFwiIGljb25fc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2pJeUxDSndhRzl1WlNJNklqSXlJbjA9XCIgaWNvbl9wYWRkaW5nPVwiZXlKaGJHd2lPakl1TlN3aWNHaHZibVVpT2lJeUxqVWlmUT09XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SndZV1JrYVc1bkxYUnZjQ0k2SWpNaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjBzSW5Cb2IyNWxYMjFoZUY5M2FXUjBhQ0k2TnpZM2ZRPT1cIl1bdGRiX21vYmlsZV9tZW51IGlubGluZT1cInllc1wiIG1lbnVfaWQ9XCIzXCIgZmxvYXRfcmlnaHQ9XCJ5ZXNcIiBpY29uX3NpemU9XCJleUpoYkd3aU9qSTNMQ0p3YUc5dVpTSTZJakkzSW4wPVwiIHRkaWNvbj1cInRkLWljb24tbWVudS1zcXVhcmUtYXJyb3ctcmlnaHRcIiBpY29uX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIGljb25fY29sb3JfaD1cIiNiN2M4YWRcIiBpY29uX3BhZGRpbmc9XCJleUpoYkd3aU9qSXNJbkJvYjI1bElqb2lNaUo5XCIgYWxpZ25faG9yaXo9XCJjb250ZW50LWhvcml6LWNlbnRlclwiIHRkY19jc3M9XCJleUp3YUc5dVpTSTZleUp3WVdSa2FXNW5MWFJ2Y0NJNklqVWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4wc0luQm9iMjVsWDIxaGVGOTNhV1IwYUNJNk56WTNmUT09XCJdW3RkYl9oZWFkZXJfbG9nbyBhbGlnbl92ZXJ0PVwiY29udGVudC12ZXJ0LWNlbnRlclwiIGZfdGV4dF9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X2ZhbWlseT1cIjQ0NVwiIGZfdGV4dF9mb250X3NpemU9XCI4MFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3NpemU9XCIyMFwiIGZfdGFnbGluZV9mb250X3RyYW5zZm9ybT1cInVwcGVyY2FzZVwiIGlubGluZT1cInllc1wiIHRleHRfY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgdGFnbGluZV9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiBtZWRpYV9zaXplX2ltYWdlX2hlaWdodD1cIjE3NVwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCIxNDhcIiBpbWFnZT1cIjI0XCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SmhiR3dpT25zaWJXRnlaMmx1TFdKdmRIUnZiU0k2SWkwek1DSXNJbTFoY21kcGJpMXNaV1owSWpvaUxUTXdJaXdpWkdsemNHeGhlU0k2SWlKOUxDSnNZVzVrYzJOaGNHVWlPbnNpYldGeVoybHVMV0p2ZEhSdmJTSTZJaTB5TUNJc0ltMWhjbWRwYmkxc1pXWjBJam9pTFRJd0lpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5TENKc1lXNWtjMk5oY0dWZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqb3hNVFF3TENKc1lXNWtjMk5oY0dWZmJXbHVYM2RwWkhSb0lqb3hNREU1TENKd2IzSjBjbUZwZENJNmV5SnRZWEpuYVc0dFltOTBkRzl0SWpvaUxUSXdJaXdpYldGeVoybHVMV3hsWm5RaU9pSXRNakFpTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJ2Y25SeVlXbDBYMjFoZUY5M2FXUjBhQ0k2TVRBeE9Dd2ljRzl5ZEhKaGFYUmZiV2x1WDNkcFpIUm9Jam8zTmpnc0luQm9iMjVsSWpwN0ltMWhjbWRwYmkxaWIzUjBiMjBpT2lJdE1qQWlMQ0p0WVhKbmFXNHRiR1ZtZENJNklpMHlNQ0lzSW1ScGMzQnNZWGtpT2lJaWZTd2ljR2h2Ym1WZmJXRjRYM2RwWkhSb0lqbzNOamQ5XCIgaW1hZ2Vfd2lkdGg9XCJleUp3YUc5dVpTSTZJalEySlNKOVwiXVsvdmNfY29sdW1uXVsvdmNfcm93XVsvdGRjX3pvbmVdIiwidGRjX2hlYWRlcl9tb2JpbGVfc3RpY2t5IjoiW3RkY196b25lIHR5cGU9XCJ0ZGNfaGVhZGVyX21vYmlsZV9zdGlja3lcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKaVlXTnJaM0p2ZFc1a0xXTnZiRzl5SWpvaUkyWm1abVptWmlJc0ltUnBjM0JzWVhraU9pSWlmU3dpY0dodmJtVmZiV0Y0WDNkcFpIUm9Jam8zTmpkOVwiIG1zX3RyYW5zaXRpb25fZWZmZWN0PVwiZXlKaGJHd2lPaUp2Y0dGamFYUjVJaXdpY0dodmJtVWlPaUp6Ykdsa1pTSjlcIiBtc19zdGlja3lfdHlwZT1cIlwiXVt2Y19yb3cgY29udGVudF9hbGlnbl92ZXJ0aWNhbD1cImNvbnRlbnQtdmVydC10b3BcIl1bdmNfY29sdW1uXVt0ZGJfbW9iaWxlX3NlYXJjaCBpbmxpbmU9XCJ5ZXNcIiBmbG9hdF9yaWdodD1cInllc1wiIGljb25fY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgaWNvbl9jb2xvcl9oPVwiI2I3YzhhZFwiIHRkaWNvbj1cInRkLWljb24tbWFnbmlmaWVyLW1lZGl1bS1sb25nLWxpZ2h0XCIgaWNvbl9zaXplPVwiZXlKaGJHd2lPakl5TENKd2FHOXVaU0k2SWpJeUluMD1cIiBpY29uX3BhZGRpbmc9XCJleUpoYkd3aU9qSXVOU3dpY0dodmJtVWlPaUl5TGpVaWZRPT1cIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKd2FHOXVaU0k2ZXlKd1lXUmthVzVuTFhSdmNDSTZJak1pTENKa2FYTndiR0Y1SWpvaUluMHNJbkJvYjI1bFgyMWhlRjkzYVdSMGFDSTZOelkzZlE9PVwiXVt0ZGJfbW9iaWxlX21lbnUgaW5saW5lPVwieWVzXCIgbWVudV9pZD1cIjNcIiBmbG9hdF9yaWdodD1cInllc1wiIGljb25fc2l6ZT1cImV5SmhiR3dpT2pJM0xDSndhRzl1WlNJNklqSTNJbjA9XCIgdGRpY29uPVwidGQtaWNvbi1tZW51LXNxdWFyZS1hcnJvdy1yaWdodFwiIGljb25fY29sb3I9XCIjMDAwMDAwXCIgaWNvbl9jb2xvcl9oPVwiI2I3YzhhZFwiIGljb25fcGFkZGluZz1cImV5SmhiR3dpT2pJc0luQm9iMjVsSWpvaU1pSjlcIiBhbGlnbl9ob3Jpej1cImNvbnRlbnQtaG9yaXotY2VudGVyXCIgdGRjX2Nzcz1cImV5SndhRzl1WlNJNmV5SndZV1JrYVc1bkxYUnZjQ0k2SWpVaUxDSmthWE53YkdGNUlqb2lJbjBzSW5Cb2IyNWxYMjFoZUY5M2FXUjBhQ0k2TnpZM2ZRPT1cIl1bdGRiX2hlYWRlcl9sb2dvIGFsaWduX3ZlcnQ9XCJjb250ZW50LXZlcnQtY2VudGVyXCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfZmFtaWx5PVwiNDQ1XCIgZl90ZXh0X2ZvbnRfc2l6ZT1cIjgwXCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfc2l6ZT1cIjIwXCIgZl90YWdsaW5lX2ZvbnRfdHJhbnNmb3JtPVwidXBwZXJjYXNlXCIgaW5saW5lPVwieWVzXCIgdGV4dF9jb2xvcj1cIiMwMDAwMDBcIiB0YWdsaW5lX2NvbG9yPVwiIzAwMDAwMFwiIG1lZGlhX3NpemVfaW1hZ2VfaGVpZ2h0PVwiMTc1XCIgbWVkaWFfc2l6ZV9pbWFnZV93aWR0aD1cIjE0OFwiIGltYWdlPVwiMjRcIiB0ZGNfY3NzPVwiZXlKaGJHd2lPbnNpYldGeVoybHVMV0p2ZEhSdmJTSTZJaTB6TUNJc0ltMWhjbWRwYmkxc1pXWjBJam9pTFRNd0lpd2laR2x6Y0d4aGVTSTZJaUo5TENKc1lXNWtjMk5oY0dVaU9uc2liV0Z5WjJsdUxXSnZkSFJ2YlNJNklpMHlNQ0lzSW0xaGNtZHBiaTFzWldaMElqb2lMVEl3SWl3aVpHbHpjR3hoZVNJNklpSjlMQ0pzWVc1a2MyTmhjR1ZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpveE1UUXdMQ0pzWVc1a2MyTmhjR1ZmYldsdVgzZHBaSFJvSWpveE1ERTVMQ0p3YjNKMGNtRnBkQ0k2ZXlKdFlYSm5hVzR0WW05MGRHOXRJam9pTFRJd0lpd2liV0Z5WjJsdUxXeGxablFpT2lJdE1qQWlMQ0prYVhOd2JHRjVJam9pSW4wc0luQnZjblJ5WVdsMFgyMWhlRjkzYVdSMGFDSTZNVEF4T0N3aWNHOXlkSEpoYVhSZmJXbHVYM2RwWkhSb0lqbzNOamdzSW5Cb2IyNWxJanA3SW0xaGNtZHBiaTFpYjNSMGIyMGlPaUl0TWpBaUxDSnRZWEpuYVc0dGJHVm1kQ0k2SWkweU1DSXNJbVJwYzNCc1lYa2lPaUlpZlN3aWNHaHZibVZmYldGNFgzZHBaSFJvSWpvM05qZDlcIiBpbWFnZV93aWR0aD1cImV5SndhRzl1WlNJNklqUTJKU0o5XCJdWy92Y19jb2x1bW5dWy92Y19yb3ddWy90ZGNfem9uZV0ifQ==

By admin